6 March, 2014

Regler för High Coast Ultra

Säkerhet och tävlingsregler

High Coast Ultra RC värdesätter hög kvalité och säkerhet under loppet och därför arbetar vi dels med att tydligt förstärka markering av bansträckningen för att minimera risken för felspringning, samt att vi har förstahjälpen och HLR-utbildade funktionärer med sjukvårdsmaterial på alla bemannade stationer. Utöver det finns det dagtid en bil som följer den största klungan av löpare, även där kommer det finnas sjukvårdsmaterial, hjärtstartare och utbildad funktionär.

High Coast Ultra är ett väldigt tufft lopp där bansträckningen bitvis är väldigt teknisk med stenigt och blockigt underlag. Vid blöt väderlek kan stenar, rötter, hällar och spångar vara hala, anpassa då farten utifrån underlaget för att minska risken för skada.

Delar av loppet går även längs vägar och där ska löpare visa särskild försiktighet till trafiken, särskilt vid nedanstående passager. Vanliga trafikregler gäller under loppet.

 • Löpare som springer 129 km passerar över E4 strax innan Skuleberget, ca 53 km in i loppet. Var väldigt försiktiga då trafiken kör väldigt snabbt och det är tidigt på morgonen.
 • Vid Skoved efter ca 61km (6km) löper man lämpligen på höger sida av E4 som man där följer i ca 600 meter.

Du som deltagare bör vara mycket van vid långa distanser i krävande terräng. Det är även väldigt viktigt att du i god tid innan läser igenom och förstår tävlingsreglerna för att på bästa sätt förbereda dig inför loppet.

Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkringen Startklar (Folksam) som innehåller såväl avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring för tävlingen eller annat motsvarande försäkringsskydd.

Regler

 • Åldersgräns: 18år
 • Varje deltagare måste vid uthämtning av nummerlapp fylla i ett formulär med personuppgifter, telefonnummer till närmast anhörig och eventuella sjukdomar som kan var av vikt för tävlingsledningen att känna till.
 • Varje deltagare ansvarar för att bli registrerad vid varje mat- och kontrollstation. Missad registrering kan medföra diskvalifikation.
 • Det är förbjudet att avvika från leden (undantaget stationerna vid Nordingrå skidstuga och Fjärdbotten). Egen proviantering får dock göras vid mackarna och ICA i Docksta och Ullånger men sedan ska man återgå samma väg till leden.
 • Det är förbjudet att ta emot hjälp eller support från egna serviceteam eller andra utomstående personer annat än i direkt anslutning till arrangörens mat- och kontrollstationer (Köpmanholmen, Skule, Nordingrå och Fjärdbotten). Det är inte tillåtet att ta emot hjälp vid de vattenstationer som arrangören tillhandahåller.
 • HCU har beslutat att det på båda sträckorna i årets lopp är tillåtet att springa med pacer efter passering av Mat- och kontrollstationen i Fjärdbotten efter 109/55 km. Pacer ska följa samma ordningsregler som gäller för löparna. Pacer får inte bära mat och dryck till löparna och inte hjälpa löparen på annat sätt genom att t ex dra fram löparen med hjälp av gummiband.
 •  Vid eventuell olycka eller sjukdomsfall så är du som tävlande skyldig att på bästa sätt bistå den/de drabbade.
 •  Nedskräpning är absolut förbjuden, det ni tar med er ut på loppet tar ni även med er tillbaka och slänger vid respektive kontroll.
 •  Om tävlande måste bryta tävlingen ska detta ske vid någon av matkontrollerna i den utsträckning det är möjligt. Detta ska då meddelas vid kontrollen. Bryter man loppet på annat ställe så måste detta meddelas till tävlingsledningen.

 

 • Obligatorisk utrustning
  • Vätskebehållare för minst 1 liter vätska
  • Visselpipa
  • Första förband
  • Mobiltelefon (vi rekommenderar telefon med täckning på Telianätet) med arrangörens telefonnummer inprogrammerat (070-6867680)
  • Karta (HK-ledens folder som erhålls av tävlingsledningen i startkuvertet).
  • Långärmat plagg 

 

 • Rekommenderad utrustning

  • Pannlampa under loppets första och sista timmar (129km) speciellt i mulet väder.
  • Långa strumpor eller heltäckande byxor för delar av leden med hög markvegetation.
  • Klädsel anpassad löpning under natten som kan vara kylig (129km)Arrangören kan komma att göra stickprovskontroller vad gäller deltagarnas utrustning. Avsaknad av obligatorisk utrustning medför tidstillägg med 30 minuter per avsaknat föremål.
 •  Tävlande ska lämna företräde till eventuella vandrare på leden, samt i övrigt visa hänsyn till det övriga friluftslivet.
 •  Maxtid: 26 timmar (129 km-klassen) respektive 17 timmar (75 km-klassen).
 •  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen om exempelvis banförhållanden är för dåliga. Full återbetalning sker då till de tävlande.
 •  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att:
  • ändra banans utseende om rådande väderförhållande kräver det.
  • diskvalificera och/eller ta tävlande av banan om dessa bryter mot någon av de uppsatta reglerna, inte klarar de cut off-tider som gäller, eller anses vara i för dåligt skick för att fortsätta.
 • Genom nationalpark eller naturreservat ska dessa regler åtföljas.

Särskilda regler för Balesuddens naturreservat och Skuleskogens Nationalpark (Länsstyrelsen)

Det är förbjudet att:

 • under tiden 1 maj – 30 september göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser och med medförd eller tillhandahållen ved.
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

Dropbags

Löpare som springer 129 km kommer att kunna skicka dropbags valfritt till två av mat- och kontrollstationerna i Skule, Nordingrå eller Fjärdbotten, samt väska till målet. Löpare som springer 75 km kommer att kunna skicka en dropbag till antingen Nordingrå eller Fjärdbotten, samt väska till målet.

Om dropbags medtages kan dessa lämnas vid respektive start på anvisad plats. Märk din påse/väska med nummertag som fås i respektive startkuvert. Efter respektive kontrolls stängning så transporteras dessa till målet där de återfås mot uppvisande av nummerlapp. Arrangören tar inget ansvar för eventuella värdesaker.

Väskor från respektive start finns vid målet senast 14.00. Dropbags från Skule (129 km) finns vid målet senast kl. 16.00. Dropbags från Nordingrå skidstuga (stänger 15.30) finns vid målet senast kl. 17.00. Dropbags från Fjärdbotten transporteras kontinuerligt till målet, de sista är vid målet senast kl. 22.00.

Cut off-tider (”repdragning”)

Under loppet kommer cut off-tider att praktiseras. Löpare som inte registrerat sig vid respektive kontrollstation för vidare löpning vid dessa tider, tillåts ej att fortsätta tävlingen. Följande tider och sträckor gäller:

129 km-sträckan

Köpmanholmen, 30 km:                                 Cut off 05.00 (5 timmar)
Skuleberget, 54 km:                                         Cut off 10.30 (10,5 timmar)
Nordingrå Skidstuga, 84 km:                      Cut off 15.30 (15,5 timmar)
Fjärdbotten, 109 km:                                      Cut off 21.00 (21 timmar)
Maxtid mål Hornö, 129 km:                        02.00 (26 timmar)

75 km-sträckan

Nordingrå Skidstuga, 30 km:                       Cut off 15.30 (6,5 timmar)
Fjärdbotten, 55 km:                                          Cut off 21.00 (12 timmar)
Maxtid mål Hornö, 75 km:                             02.00 (17 tim)