High coast ultra & High Coast Backyard

Blir det High Coast Ultra och Backyard 2021?

Vi har en hög smittspridning just nu med förstärkta regionala restriktioner.
Förbundets råd är att avvakta regeringens besked i mitten av maj innan vi fattar ett beslut. Skulle restriktioner lättas och den nya förordningen börjar gälla så kan de sanktionera loppet. Vi kommer samtala med polismyndigheten huruvida det överhuvudtaget är möjligt att få ett tillstånd för offentlig tillställning utifrån det mer positiva scenariot. Det kommer inte vara möjligt att dela upp startfältet i en öppen start med 8 startande åt gången.

"The best way to make it a race is to run fast" - Anton Krupicka

Sponsorer

Senaste nytt