6 March, 2014

Regler för High Coast Ultra

Säkerhet och tävlingsregler

Arrangören värdesätter hög kvalitet och säkerhet under loppet och därför arbetar vi dels med att tydligt förstärka markering av bansträckningen för att minimera risken för felspringning, samt att vi har förstahjälpen och HLR-utbildade funktionärer med sjukvårdsmaterial på alla bemannade stationer.

High Coast Ultra är ett väldigt tufft lopp där bansträckningen bitvis är väldigt teknisk med stenigt och blockigt underlag. Vid blöt väderlek kan stenar, rötter, hällar och spångar vara hala, anpassa då farten utifrån underlaget för att minska risken för skada.

Delar av loppet går även längs vägar och där ska löpare visa särskild försiktighet till trafiken. Vanliga trafikregler gäller under loppet.

Du som deltagare bör vara mycket van vid långa distanser i krävande terräng. Det är även väldigt viktigt att du i god tid innan läser igenom och förstår tävlingsreglerna för att på bästa sätt förbereda dig inför loppet.

Föreningens lopp är sanktionerade av friidrottsförbundet men dess försäkring täcker inte vuxna deltagare i motionslopp, varför vi uppmanar dig som deltar att ha en egen försäkringen, t.ex. Startklar (Svedea), som innehåller såväl avbeställningsskydd, olycksfallsförsäkring för tävlingen eller annat motsvarande försäkringsskydd.

Regler

 • Åldersgräns: 18 år
 • Maxtid: 25 timmar för 130 km och 12 timmar för 60 km
 • Varje deltagare ansvarar för att registrera sig vid varje mat- och kontrollstation. Missad registrering kan medföra diskvalifikation.
 • Det är förbjudet att avvika från leden (undantaget där arrangören tydligt markerat detta). Egen proviantering får dock göras vid mackarna och livsmedelsaffärer som passeras men sedan ska man återgå samma väg till leden.
 • Det är förbjudet att ta emot hjälp eller support från egna serviceteam eller andra utomstående personer annat än i direkt anslutning till arrangörens mat- och kontrollstationer (Mädan, Docksta, Näske och Sandlågan). Det är inte tillåtet att ta emot hjälp vid de vattenstationer som arrangören tillhandahåller.
 • HCU har beslutat att det är tillåtet att springa med pacer efter passering av Mat- och kontrollstationen i Sandlågan när det är 18 km kvar. Pacern ska följa samma ordningsregler som gäller för löparna. Pacern får inte bära mat och dryck till löparna och inte hjälpa löparen på annat sätt genom att t.ex. dra fram löparen med hjälp av gummiband.
 • Vid eventuell olycka eller sjukdomsfall så är du som tävlande skyldig att på bästa sätt bistå den/de drabbade.
 • Nedskräpning är absolut förbjuden, det ni tar med er ut på loppet tar ni även med er tillbaka och slänger vid respektive kontroll.
 • Om tävlande måste bryta tävlingen ska detta ske vid någon av matkontrollerna i den utsträckning det är möjligt. Detta ska då meddelas vid kontrollen. Bryter man loppet på annat ställe så måste detta meddelas till tävlingsledningen.
 • Tävlande ska lämna företräde till eventuella vandrare på leden, samt i övrigt visa hänsyn till det övriga friluftslivet.
 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att:
  • ställa in tävlingen om exempelvis banförhållanden är för dåliga. Full återbetalning sker då till de tävlande.
  • ändra banans utseende om rådande väderförhållande kräver det.
  • diskvalificera och/eller ta tävlande av banan om dessa bryter mot någon av de uppsatta reglerna, inte klarar de cut off-tider som gäller, eller anses vara i för dåligt skick för att fortsätta.

Särskilda regler för Balesuddens naturreservat och Skuleskogens Nationalpark (Länsstyrelsen)

Det är förbjudet att:

 • under tiden 1 maj – 30 september göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser och med medförd eller tillhandahållen ved.
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

Utrustning

 • Obligatorisk utrustning
  • Vätskebehållare för en större mängd vätska
  • Visselpipa
  • Första förband
  • Mobiltelefon med tävlingsledningens telefonnummer inlagt (076-760 90 42)
  • Långärmat plagg 
  • Egen mugg
 • Rekommenderad utrustning (gäller främst för 130 km som springer på natten)
  • Pannlampa vid mulet väder.
  • Långa strumpor eller heltäckande byxor för delar av leden med hög markvegetation.
  • Klädsel anpassad löpning under natten som kan vara kylig.
  • Nedladdad GPX-fil av banan i klocka eller mobil.

Arrangören kan komma att göra stickprovskontroller vad gäller deltagarnas utrustning. Avsaknad av obligatorisk utrustning medför tidstillägg med 30 minuter per saknat föremål.

Cut off-tider (”repdragning”)

Löpare som inte registrerat sig vid respektive kontrollstation vid dessa tider tillåts ej att fortsätta tävlingen. Följande tider gäller för stationerna:

Mädan, 38 km: Cut off kl. 04.00 (6 h)

Docksta, 71 km: Cut off kl. 10.30 (12,5 h)

Näske, 94 resp. 14 km: Cut off kl. 15.30 (17,5 h resp. 4,5 h)

Sandlågan, 112 resp. 42 km: Cut off kl. 19.00 (21 h resp. 8 h)

Maxtid mål, 130 resp 60 km: Cut off kl. 23.00 (25 h resp. 12 h)