4 January, 2018

Allmänna villkor

Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner du att High Coast Ultra RC registrerar och behandlar dina personuppgifter och kontaktuppgifter i vårt anmälningssystem i enlighet med personuppgiftslagen (PuL), SFS 1998:204 och efter 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen. Samt att dina kontaktuppgifter även sparas i vårt e-postsystem i syfte att kunna skicka ut information inför tävlingen.

Genom anmälan godkänner du även att följa anslagna regler för loppet samt att ditt namn, klubb/ort och landstillhörighet offentliggörs på våra anmälnings- och resultatlistor.

Informationen du anger kommer endast att användas av High Coast Ultra RC inom ramen för denna tävling och kommer inte att ges ut till tredje part.

Bilder som tas under evenemanget kan komma att publiceras i sociala sammanhang tillsammans med deltagarens namn. Vill du inte vara med på bild, ta kontakt med oss på info@highcoastultra.se

I enlighet med PuL har du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter High Coast Ultra RC har om dig, och hur dessa används. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter. För begäran om information, rättelse etc kontaktar oss på info@highcoastultra.se