Pacers

High Coast Ultra har beslutat att det på båda sträckorna i årets lopp är tillåtet att springa med pacer. Pacern är tillåten från och med stationen i Fjärdbotten, efter att löparen sprungit 108 resp. 54 km. Pacer ska följa samma ordningsregler som gäller för löparna. Pacer får inte bära mat och dryck och inte hjälpa löparen på annat sätt genom t ex gummiband.

PM för High Coast Ultra 2014 är nu uppdaterad med denna information.

PM för High Coast Ultra 2014 (PDF)