Presentation av vår nya logga och utökning till 120 startplatser

Nu presenterar vi vår nya logga som är framtagen i samarbete med Ann-Cathrin Granbäck på Ordpilot Höga Kusten.

logga HCU

Då intresset för loppet har överträffat våra vildaste förhoppningar så har vi valt att utöka antalet startplatser till 120 startande totalt för våra två distanser. Vi kommer dock inte att ha någon väntelista/reservlista så det är först till kvarn som gäller för de sista platserna. Anmälan stängs när vi har 120 anmälda och därefter så får vi hänvisa till loppet 2016.