Skuleberget

Vare sig du väljer 75 km eller 129 km när du anmäler dig så kommer du att få uppleva det magnifika Skuleberget. Den kortare distansen startar vid foten av berget och springer du den längre distansen så kommer du få se lite mer av den vackra naturen kring berget.

Skuleberget har i alla tider fascinerat människor och utgör med sin dramatiska profil ett viktigt märke i det ångermanländska landskapet. Berget har ett iögonfallande läge vid kanten av den vida Skuleskogen alldeles intill både havet och E4. Ett belägg för bergets tidiga ryktbarhet är att det finns omnämnt på de första kartorna över Skandinavien. Carl von Linné beskrev också sina uppleveleser vid Skuleberget under sin lappländska resa år 1732.

Skuleberget blev reservat 1969 och utvidgades 1974 till nuvarande storlek om 226 hektar. Syftet med reservatsbildningen är att skydda en mäktig landskapsbild i det ångermanländska landskapet och bevara ett område av stort vetenskapligt, särskilt växtgeografiskt, värde. Skuleberget är ett av vårt lands mest uppmärksammade sydväxtberg. Det skyddade läge som finns på östra sidan vid rasbranten hyser flera botaniskt intressanta arter. Den kalkhaltiga berggrunden och det sommartid gynnande klimatet gör att arter som lind och hassel här har en av sina nordligaste förekomster. Man kan också hitta tex getrams, trolldruva, olvon, strutbräken och många violarter. Som en relikt från den arktiska perioden efter istiden förekommer den fridlysta tuvbräckan.

I november år 2000 blev Höga Kusten utsett till världsnaturarv. Det är den, geologiskt sett, snabba landhöjningen efter den senaste inlandsisen som är orsak till utnämningen. Skulebergets topp når 294 meter över havet och högsta kustlinjen ligger på 286 meter över havsnivån, vilket gör den till världens högsta marina kustlinje. Högsta kustlinjen är utmärkt med blå belysning på berget och kan ses av bilförare efter mörktets inbrott när man färdas söderut längs E4.

Läs mer om Skuleberget på www.skuleberget.com och www.naturumhogakusten.se. Det är Anders Hall som har designat den mycket fina affischen av Skuleberget.